Beveiliging

Alle gegevens die u met Trendshutters uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

De website van Trendshutters maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de internet browser op uw computer geïnstalleerd/geplaatst. Via onze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies

De website van Trendshutters maakt gebruik van functionele cookies, deze zijn noodzakelijk om de site goed te laten functioneren.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door JASNO. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of overeenkomst tussen jou en JASNO. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JASNO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Blokkeren van cookies

U kunt  uw browser zelf zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een site een cookie wil plaatsen. Hiervoor dient u wel zelf de in stellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders werkt, verwijst Trendshutters u altijd naar het “help” menu van uw browser voor het juist instellen van uw cookie-voorkeuren.

Inzien van je gegevens

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons op nemen


Bewaartermijn

Trendshutters bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen jou en JASNO zoals bijvoorbeeld je garantieregistratie.

 

Contactgegevens:


Trendshutters

Pannenweg 315A

6031 rk Nederweert

0495 63 43 13

info@trendshutters.nl